logga

Bernt & Johans kran och Allservice AB startades 1993, har erfarenhet i branschen sedan 60-talet. Vi utför allt inom vatten, avlopp, infiltration, mark och tomtplanering, grunder, husrivningar, husmontage, vägar och dikningar, snöröjning, sandning m.m. Våra maskiner är fullutrustade med bl.a. olika skopor, gafflar, kranarmar, gripar och släp m.m.

Medlemmar i:
Maskinentreprenörena ME
Avloppsguiden

alt